Hvem betaler?

Hvem betaler?

Våre logopedtjenester betales av en av de følgende:

Privat
Det er mulig å kjøpe logopedbehandling privat uten henvisning fra offentlige etater eller helsepersonell.
Kommune
Klientens kommune kan vedta å betale for logopedtimer.
HELFO
Noen klienter kan få refundert utgifter for logopedbehandling av staten. Vi har mønsteravtale med HELFO som betyr at vi ordner med det administrative for dette for klienten.

Les mer på helsenorge.no

Privat
Kommune
HELFO
Det er mulig å kjøpe logopedbehandling privat uten henvisning fra offentlige etater eller helsepersonell.
Klientens kommune kan vedta å betale for logopedtimer.
Noen klienter kan få refundert utgifter for logopedbehandling av staten. Vi har mønsteravtale med HELFO som betyr at vi ordner med det administrative for dette for klienten.

Les mer på helsenorge.no