Hvem er vi?

Hvem er vi?

Anette Aarsland Førrisdahl

Anette er utdannet barnehagelærer, spesialpedagog og logoped siden 2002. Av særskilte sertifiseringer har hun Lidcombe, som er en type stammebehandling for barn, og Oral Placement Therapy/Talk Tools nivå 1 og 2, som er en behandlingsform rettet mot oralmotoriske vansker. I tillegg har hun kurs i Talk Tools Feeding Therapy, som er en type spise- og svelgebehandling, og i PROMPT som står for Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Anette har også kompetanse på å behandle oralmotoriske vansker som følge av stramt tungebånd. Hun har tatt kurs innen oromyofunksjonelle vansker (OMD), og er spesielt opptatt av hvilken betydning oromyofunksjonell terapi (OMFT) har for kjevens vekst, tannstilling, svelge- og spiseferdigheter, søvn og pust. Barn og voksne som lider av obstruktiv søvnapne og snorking kan få hjelp gjennom oromyofunksjonell terapi.

Ragnhild Lande Devold

Ragnhild har tidligere jobbet som spesialpedagog/logoped og som spesialkonsulent for familier til barn med spesielle behov. Hun har også jobbet som kommunelogoped og har erfaring fra utdanning og arbeid med minoritetsspråklige barn. Av særskilte sertifiseringer har hun Talk Tools nivå 1 og 2 og Talk Tools spise-og svelgeterapi. I tillegg er hun sertifisert foreldreveileder (etter metoden Foreldre som ressurs).

Unn Tinbod

Unn er utdannet grunnskolelærer og logoped. I det logopediske fagfeltet er hun spesielt opptatt av afasi, stemmevansker og arbeid med oralmotorikk. Unn har gjennomført kurs i oralmotorisk kartlegging og trening med verktøyet Talk Tools, nivå 1 og 2 etter metoden oral placement theory. Hun har også gjennomført kurs i kartlegging og behandling av oromyofunksjonelle vansker, som handler om problemer med optimal muskelbruk i ansikt, munn og strupe. Unn har sertifisering i metoden LSVT LOUD, som er utviklet spesielt for å bevare stemmekraften til personer med Parkinsons sykdom. Hun har i tillegg gjennomført kurs i metoden PROMPT som står for Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Dette er en taktil-kinetisk tilnærming til talespråktrening.

Heidi Hansen

Heidi har mange års erfaring fra kommunal administrasjon før hun i godt voksen alder tok utdannelse som grunnskolelærer og videreutdanning i spesialpedagogikk. Mastergrad i logopedi ble fullført i 2016. Hun har nesten ti års erfaring som lærer for minoritetsspråklige, før hun startet som privatpraktiserende logoped på full tid. Innenfor det logopediske fagfeltet har hun jobbet spesielt med afasi, dysfagi, dysartri, oralmotorikk og taleflytvansker hos voksne.
Av særskilte sertifiseringer har hun:
play_arrow LSVT Loud som er et treningsprogram for personer som av ulike årsaker opplever svekket stemmekraft.
play_arrowOral Placement Therapy/(Talk tools) som er en hierarkisk tilnærming for å jobbe med munnmotoriske ferdigheter.
play_arrowRestart DCM som er en indirekte behandlingsform for barn som stammer.
play_arrowMinikids som er en direkte behandlingsform for barn som stammer.

Kristine Haukland Våge

Kristine er utdannet grunnskolelærer og logoped. Tidligere jobbet hun som lærer og spesialpedagog i en klasse for barn med spesielle behov. Kristine er sertifisert i Talk Tools nivå 1. Hun skrev masteroppgave om SunCist, et rehabiliteringsprogram for afasirammede. Hun har også deltatt på kurset «Tilnærminger og tiltak i afasirehabilitering – hva virker?».