Hva koster det?

Hva koster det?

Førstekonsultasjon / undersøkelse 1650 kr
Logopedtime / behandling 45 min 825 kr
Logopedtime / behandling 60 min 1092 kr
Veiledning / rådgivning 45 min 825 kr
Veiledning / rådgivning 60 min 1092 kr
Videokonsultasjon 45 min 825 kr
Videokonsultasjon 60 min 1092 kr
Logopedrapport 2184 kr
Møtegodtgjørelse med reisetid 390 kr per 30 min
Kurs/Foredrag Pris etter avtale
Førstekonsultasjon / undersøkelse 1650 kr
Logopedtime / behandling
45 min
825 kr
Logopedtime / behandling
60 min
1092 kr
Veiledning / rådgivning
45 min
825 kr
Veiledning / rådgivning
60 min
1092 kr
Videokonsultasjon 45 min 825 kr
Videokonsultasjon 60 min 1092 kr
Logopedrapport 2184 kr
Møtegodtgjørelse med reisetid 390 kr
per 30 min
Kurs/Foredrag Pris etter avtale

Sist oppdatert: August 2021